βίντεο

Αυτόματη Μηχανή Διαίρεσης Ζύμης - 1Ρ

Αυτόματη Μηχανή Διαίρεσης Ζύμης - 2P

Αυτόματη Μηχανή Διαίρεσης Ζύμης - 3P

Αυτόματη Μηχανή Διαίρεσης Ζύμης - 4P

Αυτόματος Στρογγυλοποιητής Ζύμης

Μηχανή κοπής ζύμης

Μηχάνημα χύτευσης κρουασάν

Μηχάνημα καλουπώματος πολλαπλών λειτουργιών

Διαιρέτης ζύμης και στρογγυλοποιητής YQ-603

Διαιρέτης ζύμης και στρογγυλοποιητής YQ-605